Հանդիպել Բահայիների Հետ
Լրացնել հայտը Բահայների հետ հանդիպելու համար
Խնդրում ենք նշել հանդիպման նպատակը և այլ լրացուցիչ տվյալներ

Բոլոր “*”-ով դաշտերը պարտադիր են

post
Հոդվածներ

Ո՞վ է իրականում ստեղծում մեր օրենքները

Եթե դուք կարդում, լսում կամ հետևում եք որևէ լրատվամիջոցի նորություններն իմանալու համար, հավանաբար նկատել եք, որ վերջերս չափազանց ուշադրություն է դարձվում «օրենքի գերակայություն» կոչվող հայեցակարգի վրա և որքանով է այն տրամագծորեն հակառակ բռնակալությանը:

 

Բայց իրականում ի՞նչ է նշանակում օրենքի գերակայություն: Ահա մեկ սահմանում Օքսֆորդի անգլերեն բառարանից.

 

Օրենքի հեղինակությունն ու ազդեցությունը հասարակության մեջ, հատկապես եթե դիտարկվում է որպես անհատական և ինստիտուցիոնալ վարքի սահմանափակում, սկզբունք է ըստ որի, հասարակության բոլոր անդամները (ներառյալ կառավարության անդամները) հավասարապես ենթակա են հրապարակայնորեն հրապարակված իրավական օրենսգրքերի և գործընթացների։

 

Մենք բոլորս ստանում ենք հիմնական գաղափարը, որը, անշուշտ, պարզ է թվում. ինչ-որ տեղ գրված է օրենքների մի շարք, և եթե դրանք խախտենք, հետևանքները  վտանգավոր կլինեն: Այդտեղ ոչ մի երկիմաստություն չկա։

 

Բայց որտեղի՞ց են իրականում գալիս օրենքի գերակայությունը և մեզ կառավարող օրենսգիրքը: Ինչպե՞ս են օրենսդիր մարմինները, քաղաքային խորհուրդը, խորհրդարանը, առհասարակ մշակույթը հանդես գալիս իրենց օրենքներով: Եթե ազգը գործում է օրենքի գերակայության ներքո, ո՞վ է որոշում, թե որ օրենքներին պետք է հետևել, որին՝ ոչ, կամ որոշում  պատիժները, երբ մարդիկ խախտում են այդ օրենքները:

 

Ամենակարևորը՝  արդյոք օրենքի գերակայությունը պարտադիր կերպով արդարադատություն է իրականացնում։

 

Մեր ժամանակակից հարցերից և մտահոգություններից շատերը պտտվում են օրենքի և արդարադատության այս կարևոր խնդիրների շուրջ: Այս ակնհայտորեն կարևոր հարցերը գերակշռում և ընկած են ժամանակակից հասարակության քննարկումների մեծ մասի հիմքում, և Բահայի ուսմունքները հետաքրքիր և եզակի պատասխաններ են տալիս: Հիմա մենք կուսումնասիրենք այս խնդիրները, կփորձենք կիրառել Բահայի գրվածքներում պարունակվող որոշ իմաստություն այս կարևոր թեմաների շուրջ և տեսնել, թե արդյոք կարող ենք հասկանալ օրենքի գերակայության և ճշմարիտ արդարադատության հարաբերությունները ժամանակակից աշխարհում:

 

Արդարության նպատակը մարդկանց միջև միասնության ի հայտ գալն է։

 

 Ընթացքում մենք կուսումնասիրենք, թե արդյոք կարող ենք պատկերացնել հասարակության ապագա վիճակ, որտեղ օրենքը և արդարությունը նույնն են նշանակում, և, ինչպես գրել է Բահաուլլան, որտեղ արդարությունը տանում է դեպի միասնություն.

 

Արդարությունը լույս է մարդկանց միջև։ Մի ծանրաբեռնեք այն կեղեքման և բռնակալության հակառակ քամիներով: Արդարության նպատակը մարդկանց միջև միասնության ի հայտ գալն է։

 

Այսպիսով, եկեք անմիջապես անցնենք այն հարցին, թե որտեղի՞ց է մարդկային հասարակությունը ստանում իր օրենքները: Պատասխան. Մենք՝ մարդիկ, հիմնականում ունենք չորս տեսակի իրավական համակարգեր՝ քաղաքացիական, ընդհանուր, կրոնական կամ կանոնադրական.

 

Քաղաքացիական իրավունքը սովորաբար սահմանված է Սահմանադրությամբ կամ օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված օրենքների մի շարքով: Առաջին նման օրենսգիրքը եկել է Բաբելոնից մոտ մ.թ.ա. 2000 թ-ին և կոչվում էր Համմուրաբիի օրենքներ։

 

Ընդհանուր իրավունքը բխում է դատական համակարգում դատավորների կողմից կայացված որոշումների և նախադեպերի հանրագումարից:

 

Կրոնական օրենքը սահմանում է  է կրոնի էթիկական և բարոյական ուսմունքները՝ ինչպես հինդու իրավունքում, հրեական հալախա իրավական համակարգում, քրիստոնեական կանոնական օրենքում կամ իսլամական շարիաթում:

 

Կանոնադրական օրենքը իրավական օրենքների և ուղեցույցների գրավոր փաթեթ է, որը սովորաբար վավերացվում է պաշտոնատար անձանց կողմից: Քաղաքները, պետությունները և նահանգները հաճախ ունեն իրենց սեփական օրենքները:

 

Բահաուլլան՝ Բահայի հավատի հիմնադիրը, իր Ուղերձ գայլի որդուն գրքում գրել է, որ այս գրավոր իրավական համակարգերից յուրաքանչյուրը, անկախ նրանից, թե ինչպես են դրանք սկզբում առաջացել, սկզբնապես եկել են աշխարհի կրոնական ուսմունքներից:

 

Այս սկզբունքներն ու օրենքները, այս հաստատուն և հզոր համակարգերը եկել են նույն Աղբյուրից և նույն Լույսի ճառագայթներն են: Այն, որ դրանք տարբերվում են միմյանցից, պետք է վերագրել այն դարաշրջանների տարբեր պահանջներին, որոնցում դրանք հռչակվել են:

 

Աբդուլ-Բահան նույնն արեց 1912 թվականին Բոստոնում ունեցած իր ելույթում.

 

Աստծո մարգարեները հիմնել են աստվածային քաղաքակրթության օրենքները: Նրանք բոլոր գիտելիքների արմատն ու հիմնարար աղբյուրն են:

 

Եթե նայեք մեր իրավական համակարգերին այս տեսանկյունից, ապա հեշտությամբ կարող եք տեսնել մարգարեների և նրանց ուսմունքների ազդեցությունը: Բոլոր մշակույթների իրավաբան գիտնականները ձեզ կասեն, որ մեր աշխարհիկ քաղաքացիական և քրեական օրենքների գերակշռությունը հաճախ իր պատմական ծագումն ունի կրոնի բարոյական և հոգևոր ուսմունքներից:

 

Սրանում իմաստ կա, քանի որ դա ճշմարիտ կրոնի հիմնական գործառութներից մեկն է: Երբ աշխարհի մեծ կրոնների մարգարեներն ու հիմնադիրները ի հայտ են գալիս, յուրաքանչյուրը բացահայտում է բարոյական սկզբունքների և հոգևոր օրենքների մի շարք՝ հիմնականում բարոյական, արդար և կարեկցող մարդկային վարքագծի կանոններ և սովորեցնում է դա իրենց հետևորդներին: Քանի որ կրոնական բացահայտումները աճում են, և դրանց բարոյական և էթիկական ուսմունքներն ու օրենքները տարածվում են, այդ սկզբունքներից շատերը այնուհետև իրենց տեղն են գտնում դեպի օրենքի գերակայություն և կառավարությունների իրավական համակարգեր:

 

Հուդայականության տասը պատվիրանները, որպես բազմաթիվ օրինակներից մեկը, հիմք են ծառայել բազմաթիվ մշակույթների և հասարակությունների քաղաքացիական և քրեական օրենքների համար և այդպես են մնում մինչ օրս:

 

Այս հզոր բնօրինակ կրոնական օրենքները Տասը պատվիրաններն են. Քրիստոսի սիրո և եղբայրության օրենքները. Աշոկայի հրամանագրերը բուդդայական օրենքում; օրենքները, որոնք Մուհամմադը տվել է իր հետևորդներին. Համընդհանուր հոգևոր օրենքը, որը կոչվում է Ոսկե կանոն, որը հանդիպում է յուրաքանչյուր Հավատքի մեջ, բոլորն առաջացրել կամ նպաստել են քաղաքացիական, ընդհանուր և կանոնադրական իրավական համակարգերին: Դրանք դեռ հետևում են կյանքի կանոններին, որոնք առաջին անգամ դրվել են մեծ Հավատքների հիմնադիրների կողմից: 

 

Բահայի հավատի հիմնադիրը Հատընտիրում ներառված մի հուշատախտակի մեջ գրել է, որ իսկական արդարության աղբյուրը բխում է մարգարեների և կրոնի հիմնադիրների կողմից սահմանված խորհուրդներից.

 

Հիրավի իմացեք, որ արդարության էությունը և դրա աղբյուրը մարմնավորվել են Նրա կողմից սահմանված արարողություններում, Ով Աստծո Հայտնությունն է մարդկանց մեջ, եթե դուք նրանցից եք, ովքեր ճանաչում են այս ճշմարտությունը: Նա իսկապես մարմնավորում է արդարության ամենաբարձր, անսխալական չափանիշը ողջ արարչության համար:

 

Իհարկե, կրոնական ազդեցությունը ժամանակակից հասարակության օրենքների վրա, հատկապես բազմազան, բազմալեզու մշակույթներում, որտեղ մարդիկ դավանում են տարբեր հավատալիքների համակարգեր կամ ընդհանրապես չունեն, կարող է առաջացնել փշոտ հարցեր: Այս և մի շարք այլ պատճառներով, պատմաբանները մեզ ասում են, որ մարդկությունն իրականում սկսել է ավելի աշխարհիկ օրենքի գերակայություն կիրառել մինչև 18-րդ և 19-րդ դարերը, քանի որ մինչ այդ հասարակությունների մեծ մասն ապավինում էր մեկ գերիշխող համոզմունքների համակարգի և առաջնային կրոնից ընդունված օրենքների մի շարք սկզբունքների: Միայն այն բանից հետո, երբ տարբեր մշակույթներ և երկրներ սկսեցին գաղթել, դիվերսիֆիկացվել և խառնվել, մարդկային քաղաքակրթության մեջ ակնհայտ դարձավ օրենքի ժողովրդավարական գերակայության անհրաժեշտությունը:

 

Այսպիսով, ինչպե՞ս է Բահայի ուսմունքը առնչվում ընդհանրապես օրենքի գերակայության խնդրին: Արդյո՞ք բահայիները հավատարիմ են իրենց հավատքի օրենքներին և սկզբունքներին, թե՞ իրենց երկրների օրենքներին և սկզբունքներին: Արդյո՞ք Բահայի հավատը պաշտպանում է օրենքի գերակայության ժամանակակից հայեցակարգը, թե՞ պաշտպանում է ավելի հավատի վրա հիմնված մոտեցումը: Իսկ ի՞նչ կասեք այլ կրոնների օրենքների մասին։ 
 

author
Նյութի հեղինակ
Բահայի Հայաստան թիմ