Բոլոր ծառայություններից մեծագույնը, որը կարող է կատարել մարդն Ամենազոր Աստծուն ծառայելու ընթացքում, կրթությունն ու երեխաների դաստիրակությունն են