Անհատական զարգացում

Անհատական զարգացման ծրագիրը հոգևոր կրթության իստիտուտ է, որը մշակվել է ավելի քան 60 տարի առաջ Կոլումբիայում:

Մանկական դասարաններ

Երեխաները առողջ հասարակության զարգացման երաշխիքն են: Բահայիները շատ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի առաջարկեն հոգևոր և բարոյական դաստիարակություն այն երեխաներին:

Պատանեկական խմբեր

Այս ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պատանեկական տարիքը հատուկ տարիք է յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, երբ նա այլևս երեխա չէ, բայց դեռ հասուն մարդ էլ չէ:

Աղոթքներ

Աղոթքը զրույց է Աստծո հետ: Աղոթքը իր անաղարտ ձևով մեզ մերձեցնում է Աստծուն և օգնում հասնել Աստվածային Ներկայությանը:

«Նա, Ով ձեր Տերն է, Ամենաողորմածը, Իր սրտում ամբողջ մարդկային ցեղը որպես մեկ հոգի և մեկ մարմին տեսնելու ցանկություն է փայփայում:» Բահաուլլա

Մեր պատմության ամբողջ ընթացքում Աստված ուղարկել է մարդկության դաստիարակների, ովքեր հայտնի են որպես Աստվածահայտնություններ: Նրանց բերած ուսմունքները հիմք են դարձել քաղաքակրթության զարգացման համար: Այդ Հայտնիչներից են Աբրահամը, Կրիշնան, Զրահադաշտը, Մովսեսը, Բուդդան, Հիսուսը և Մուհամմեդը: Բահաուլլան՝ այդ դեսպանորդներից վերջինը, բացատրում է, որ աշխարհի կրոնները ծագում են միևնույն Աղբյուրից և որ նրանք իրենց էությամբ Աստծո նույն կրոնի գլուխներն են:

Նորություններ

Ներածություն մասին Բահայի հավատը

Միացյալ Ազգերի կազմակերպած սեմինարը ընդգծում է գլոբալ քաղաքացիական կրթության կարևորությունը

                    նՅու- յորք, հունիսի 15, 2015 թ. ՄԱԿ – ի մշտական ներկայացուցիչները Ֆրանսիայից, Կորեայից, Նիգերիայից, Քաթարից և ԱՄՆ-ից համատեղ ուժերով ՄԱԿ-ի...

Религиозные лидеры включая общину бахаи и Всемирный банк: Как устранить крайнюю бедность

Կրոնական առաջնորդները և Համաշխարհային բանկը ի դեմս չքավորության

            Վաշինգտոն, Ապրիլ 9,  2015 թ. Մի խումբ տարբեր կրոնական խմբերի առաջնորդներ հանդես են եկել մի հայտարարությամբ, որպեսզի աջակցեն և իրենց <<բարոյական համաձայնությունը>> տան Համաշխարհային...