Религиозные лидеры включая общину бахаи и Всемирный банк: Как устранить крайнюю бедность

Կրոնական առաջնորդները և Համաշխարհային բանկը ի դեմս չքավորության

 

 

 

 

 

 

Վաշինգտոն, Ապրիլ 9,  2015 թ.

Մի խումբ տարբեր կրոնական խմբերի առաջնորդներ հանդես են եկել մի հայտարարությամբ, որպեսզի աջակցեն և իրենց <<բարոյական համաձայնությունը>> տան Համաշխարհային Բանկի կողմից նախագծած ջանքերին, որ մոտակա 15 տարիների ընթացքում վերջ դրվի չքավորությանն աշխարհում:

(more…)